Energiakaivoporaus ja teräspaalutus

Energiakaivo meiltä erityisen sopivaan hintaan; PR-Lämpö poraa omalla, uudistetulla kalustolla energiakaivot osana avaimet käteen-sopimuksella maalämmön asennusta tai sopimuksesta poraamme pelkät energiakaivot tai raakavesikaivot. Poraus on luvanvaraista, jonka kiinteistönomistaja hakee tai haemme luvan hänen puolestaan. Teemme myös paalutustyöt teräspaaluilla!

Lupa-asiat

Maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraaminen sekä maaperään tai vesistöön sijoitettavan lämmönkeruuputkiston asentaminen on luvanvaraista.

Teemme tarvittaessa lupahakemukset puolestanne valmiiksi asti erillisellä sopimuksella.

Poraustyöt

Porausaluemme ovat; Kuopio, Siilinjärvi, Varkaus, Joroinen, Joensuu, Leppävirta, Keitele, Kaavi, Outokumpu sekä poraamme myöskin Tervossa ja Vesannolla. Energiakaivojen poraus suoritetaan nykyaikaisella ja tehokkaalla porauslaitteistolla, jolla pääsemme ahtaisiinkin paikkoihin. Kulkuväylän leveys on oltava vähintään 2 metriä. Poraustyössä ei synny juurikaan porauspölyä, koska poraushiekka sekoitetaan veteen. Poraushiekka voidaan johtaa erilliseen säiliöön ja kuljettaa pois tai läjittää, jos kiinteistöllä on tilaa. Poraushiekka on hyvää maanparannusainesta puutarhassa tai sitä voidaan myös käyttää vaikka tien pohjana.

Kallioon poraaminen

Kallio löytyy keskimäärin 1-3 metristä, mutta toki kallion etäisyys maanpinnasta vaihtelee. Kallioon on varastoitunut enemmän lämpöä kuin maahan ja se johtaa paremmin energiaa kuin maakerros. Kallion syvyys vaikuttaa energiakaivon tehokkuuteen. Meillä on hyvä tuntuma Pohjois-Savon eri alueiden kalliotyypeistä ja syvyyksistä.

200 metriä syvän porakaivon asentaminen ei yleensä kestä päivää kauempaa. Poraajat saapuvat porauspaikalle aamulla ja ovat saaneet energiakaivoon letkut asennettua iltaan mennessä. Suuret kiinteistöt ja suuret maalämpöpumput vaativat yleensä useampia energiakaivoja. Yhdestä energiakaivosta saa yleensä arviolta 10–30 W porakaivometriä kohden. Energiaa johtavana aineena energiakaivossa on pohjavesi.

Energiakaivosta ei koskaan kannata tehdä maalämpöpumpputoimittajan suosituksia matalampaa, sillä se voi jäähtyä liikaa ja maalämpöpumppu kuluttaa enemmän sähköenergiaa käydessään. Energiakaivon aktiivisyvyys on vesipilarin korkeus porakaivossa. Aktiivisyvyyden päälle tulee vielä 10-20 metriä lisäsyvyyttä.

Mitoitamme maalämpöjärjestelmän ja kaivon syvyyden, joka ottaa huomioon lämmitysjakojärjestelmän; patteri vai lattialämmitys, pumpun teho, sekä monia muita parametreja. Näin kaivoon tarvittava syvyys vaihtelee kiinteistö- ja laitekohtaisesti.

Energiakaivoon asennetaan keruuputki, joka on porakaivon pohjalle asti ulottuva suljettu putkisto ja yhdistää maalämpöpumpun maalämpökaivoon. Putket on valmistettu polyeteenistä. Putkissa kiertää kotimainen, Altian valmistama maalämpöetanoli, Naturet, joka on ympäristöturvallinen neste (lausunto ENV540, Vahanen Envivirnonment Oy).

Energiakaivon sijoitus

Porakaivo tulee sijoittaa lähtökohtaisesti omalle kiinteistölle, vähintään 7,5 metriä kiinteistön rajasta, joskin naapurin luvalla lähemmäksikin rajaa. Porakaivon reikien etäsyyssuositus on 5-8, mieluummin 15 metrin päässä toisesta kaivosta, sillä liian tiuhaan poratut maalämpöenergiakaivot jäähdyttävät kalliota liikaa. Rakennuksen seinästä minimietäisyys on kolme metriä. Lämpökaivo tulee kuitenkin sijoittaa niin lähelle rakennuksen teknistä tilaa kuin mahdollista.

Putkineste

Keruuputkien jäätymisen ehkäisemiseksi ne täytetään jäätymättömällä, ympäristöystävällisellä alkoholilla (etanoli). Maakerroksessa keruuputket on suojattu teräksisillä suojaputkilla ja kalliossa ne ovat täysin suojassa. Mikään mekaaninen riski ei uhkaa kallion sisään asennettua maalämpöputkistoa, joten nesteen vuoto on hyvin epätodennäköinen.

Maakeruupiiri

Maaperä luovuttaa suhteellisesti vähemmän energiaa verrattuna kallioon; vain ⅓-1/2 siitä energiamäärästä, jonka kalliosta saa. Maakeruupiirissä virtaava neste vaatii enemmän sähköenergiaa kierovesipumpuilta kierrätettäessä. Maakeruupiiriä ei kannata tehdä yli 400 metrin pituiseksi tästä syystä. Maakeruupiiri rakentamisen hinta nousee helposti jopa arvokkaammaksi kuin kallioporaus; maakeruupiirin rakentamisessa menetetään iso osa kotitalousvähennyksestä, jolloin loppuhinta on samalla tasolla (saneerauskohteissa).

Järvipiiri

Jos energiakaivon poraus on hankalaa tai mahdoton, teemme myös järvikeruupiirin asennuksen. Järvikeruupiirin asennusmahdollisuus asettaa muutaman perusvaatimuksen rannan ja järvenpohjan suhteen. Piirin asentaminen on hinnaltaan suurinpiirein samanhintaista kuin energiakaivoporaus. Vesistö energialähteenä on sinänsä tehokas, joten putkea menee jopa vähemmän kuin energiakaivoon. Virtaavaan vesistöön ei keruupiiriä voi laittaa.

Ota yhteyttä

Oli projektisi iso tai pieni, autamme sinua luotettavasti ja ammattitaidolla.

Asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Lämmitys

Pyydä ilmainen mitoituskäynti